Photo Feature

एस.एल.सि. परिक्षा अनतर्गत अंग्रेजी विषय को परिक्षा पर्सा मा राम्री सम्पन्न

Story Highlights
  • एस.एल.सी परिक्षामा पर्सा जिल्लाबाट नियमित तर्फ विद्यार्थी ६ हजार १ सय १७, साधारण तर्फ ४० गरि कुल ६ हजार १ सय ५७ रहेको छ ।

चैत्र १८ – आज भएको एस.एल.सि. परिक्षा अनतर्गत अंग्रेजी विषय को परिक्षा प्र्रथम दिन पर्सा मा राम्री सम्पन्न भएको छ ।

त्यसै गरि एक्जाम्टेड विद्यार्थी तर्फ १ हजार ९ सय १९ रहेका छन् । जम्मा विद्यार्थी सख्या ८ हजार ७६ रहेकोमा ७५ प्रतिशत हाजरी नभएका विद्यार्थीहरु २५ जनालाई परिक्षाबाट बञ्चित गरिएको छ।

-नेहाल खान-

Show More

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस

Related Articles

Back to top button