Ward Candidate Info

वडा नं वडा अध्यक्ष पार्टी वडा कार्यालय वडा सम्पर्क नं
०१ मनोज कुमार गुप्‍ता नेपाली काँग्रेस ९८४५०२०९७१
०२ शेख अब्वास संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८०७२४८५१५
०३ बैजुलाल स्‍वर्णकार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९८५५०२०१९३ / ९८०२०२०१९३
०४ जगत प्रसाद साह कानु नेपाली काँग्रेस ९८५५०२६६४८
०५ प्रदिप कुमार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९८४५०९९१७१
०६ ध्रुव प्रसाद नेपाल नेपाली काँग्रेस ९८४५११८५९२
०७ बसन्त कुमार अग्रवाल संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८५५०२०९९१
०८ राज किशोर गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ९८४५०४०६३२
०९ मनोज कुमार कलवार संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८४५०९३४०४
१० राम नगिना प्रसाद कानु नेपाली काँग्रेस ९८५५०२११६१
११ प्रदु्म्न प्रसाद सेढाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ९८४५०३९३७५
१२ राम दरस प्रसाद संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८५५०२२६२२
१३ तुफान फारुक अंसारी संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८५५०२००८५ / ९८०७२३२९००
१४ भरत प्रसाद कुर्मी संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८२१८७१४४७
१५ गजेन्द्र प्रसाद कुर्मी नेपाली काँग्रेस ९८४५०६१४०२
१६ श्‍याम बाबु प्रसाद चौरसिया संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८४५०३४६७६
१७ सुखरानी कुमारी देवी संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८०४२३७८०४
१८ ब्रहमदेव प्रसाद कुर्मी नेपाली काँग्रेस ९८४५१००२०३
१९ संतोष कुमार तिवारी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम ९८४५०४०७३२
२० पारस प्रसाद यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ९८५५०२३२२७
२१ हविव मिया नेटुवा नेपाली काँग्रेस ९८५५०२५१०६
२२ गैसुदिन मिया संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८४१९७०२२९
२३ अबधकिशोर प्रसाद कुशवाहा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ९८०११२४७०२ / ९८४५०२०४३९
२४ दशरथ राउत कुर्मी नेपाली काँग्रेस ९८४५०३४०५९
२५ विसराज राउत कुर्मी संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ९८०४२८३१३२
२६ ९८४५०३३४०५
२७ ९८५५०३७१५० / ९८११८८८३५१
२८ ९८५५०३१८७०
२९ ९८०६८६४९४३
३० ९८४५३१०९०१
३१ ९८४५२३२८६७
३२ ९८१७२३१८९९

Source: Election Commission Nepal

Back to top button